Clauers

Sempre amb les claus a punt. No
hi ha res més utilitzat. Un detall
on dir o expressar alguna cosa.