CARA GATET

Cara gatet de peltre amb bany de plata, de 19 mm x 22 mm, per davant es pot gravar el nom i per darrera el telèfon. Va amb anella d'acer per enganxar.

10.50