PETJADA

Petjada de peltre amb bany de plata, de 32 mm x 31 mm, per davant es pot gravar el nom i per darrera el telèfon o telèfons. Va amb anella d'acer per enganxar.

12.00