SILUETA GATET

Cara gatet de peltre amb bany de plata, de 19 mm x 22 mm, per davant es pot gravar el nom. Pot anar amb cadena de cotó, cautxú o acer de 45cm.

12.00