OS GRAN

Os de peltre amb bany de plata, de 44 mm x 15 mm, per davant es pot gravar el nom i per darrera el telèfon o telèfons. Va amb anella d'acer per enganxar.

11.50
TEXT
Telèfons
Tipografia
COMENTARIS